Events

To impart a complete package in the form of academic and extra-curricular activities to the complete growth and over-all development of student’s future.

CPS DAY CELEBRATION PROGRAMME

11 January, 2023 10:30 AM - 3:00 PM

यस बिद्यालयमा कक्षा नर्सरी, के.जी.ए ता क.जी बि का बाबुनानिहरुको COMPLETE PRE SCHOOL(CPS) CELEBRATION DAY पुरस्कार वितरण, बिद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान सम्मान र विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मनाइने कार्यक्रम भएकाले यहाँको अनिवार्य गरिमामय उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।